Wat ga je doen?

Het is aan jou om een optimaal teeltresultaat neer te zetten. Je hebt een goed gevoel voor teelt en je rust niet voordat het gewas helemaal naar je zin staat. Je zoekt voortdurend naar manieren om het resultaat te verbeteren: teeltsnelheid, leveringszekerheid en productkwaliteit zijn hiervoor de uitgangspunten. Jij verfijnt de klimaatinstellingen, water- en mestgift, gewasbeschermingsmaatregelen en speelt met jouw teeltmaatregelen in op de plantontwikkeling van de verschillende partijen planten. Jij volgt samen met de eigenaar de productieplanning, waarin optimaal gebruik wordt gemaakt van de teeltruimte en stelt deze zo nodig bij, zodat de plantkwaliteit niet in het geding komt.
Je kijkt kritisch naar het hele plant productie proces ( van zaaien tot afleveren) en voert verbeteringen door.

Wat vragen wij?

De gezochte kandidaat:
• Heeft “Groene vingers”, ervaring met teelt techniek (groenten, sierteelt, jongplanten)
• Houdt het overzicht en geeft alle plantpartijen de nodige aandacht
• Is continue bezig met verbetermanagement, efficiëntie slagen en fouten voorkomen
• Is betrokken en neemt zijn verantwoording
• Is naast praktisch uitvoerend bezig verantwoordelijk voor registratie,
planning en administratie
• Is een sparringpartner voor de ondernemer op operationeel niveau
• Heeft goede communicatieve vaardigheden
• Bereidheid mee te draaien in het weekeinddienst rooster

Wat kunnen wij bieden?

• Een belangrijke functie binnen een mooi familiebedrijf met betrokken
medewerkers
• Een baan met teelttechnisch veel variatie: verschillende gewassen,
rassen en plantstadia

Wie is onze partner?

Onze relatie is een opkweek / jongplanten bedrijf centraal gelegen in Zuid Holland, waar kwaliteit en service naar de klant toe hoog in het vaandel staan. Op dit familiebedrijf zet een vaste ploeg medewerkers zich dagelijks in om klanten te voorzien van uitstekend uitgangsmateriaal.