What are you going to do?

In de onderzoeksfase is breed aangetoond dat bij alle geteste gewassen het product succesvol is. De volgende stap is te onderzoeken welke praktische toepassingen technieken er zijn voor specifieke gewassen als akkerbouw- en vollegrondsgroente gewassen. 
In jouw rol heb je veel contact met de praktijk. Je denkt mee, zet proeven op en bespreekt de resultaten. 
Je werkt samen met agrarische ondernemers, onderzoeksinstanties, adviesdiensten en telersverenigingen.  
Praktisch heb je voldoende theoretische achtergrond om de vragen uit de praktijk te beantwoorden. Je zet je deskundigheid in om klanten te woord te staan en collega accountmanagers te ondersteunen. 
Je reist samen met je collega’s naar klanten en potentiële afnemers van jullie product. Je begeleidt proeven en je draag je zorg voor een juiste vastlegging van vakinhoudelijke kennis.

What do we ask?

• Weten wat er speelt op de bedrijven, taal van de ondernemer spreken
• Ervaring met (praktijk) onderzoek is een pré
• Kennis over grond en bemesting (technieken)  
• Gewend in een kennisintensieve omgeving te acteren
• Uitstekende communicatieve vaardigheden, prettig doelmatig in de omgang
• Achtergrond in de microbiologie is een pré
• Minimaal HBO werk en denkniveau 

What can we offer?

• Een kennisfunctie in een start-up bedrijf (met gerenommeerde bedrijven als participanten). 
• De kans om te bouwen aan een unieke onderneming
• Een zelfstandig functie met veel vrijheid 
• Goed salaris en arbeidsvoorwaarden

Who is our partner?

Onze relatie is een innovatieve nieuwe speler in de sector. Het bedrijf heeft een erg sterk netwerk en bewezen producten ontwikkelt in andere sectoren. Na gedegen onderzoek, bij gerenommeerde praktijk bedrijven en test centra, is de stap gezet om haar producten op de gewassen markt te introduceren. Uit proeven is statische aangetoond dat planten die het middel krijgen toegediend er vitaler uitzien door o.a. een gezonder wortelmilieu. Planten ogen gezonder in kleur en plantopbouw. Doordat de weerbaarheid van de planten vergroot is nemen teeltrisico’s af en kunnen gewassen in deze optimale groeiomstandigheden hogere producties halen. Voordeel van de producten is dat deze enorm gebruikersvriendelijk zijn waardoor de toepassing op grote schaal mogelijk is geworden. 

Kortom, het product heeft genoeg bewezen unieke eigenschappen, om breed toegepast te worden in de tuinbouwsector. Vanwege haar ambitie en om haar product portfolio uit te breiden is onze relatie op zoek naar een Productmanager Veldgewassen.